Våra tjänster

De tjänster vi erbjuder inkluderar följande:

 • Utredningar. Våra privatdetektiver hjälper privatpersoner och företag med utredningar angående sjukskrivningar, illojal konkurrens, varumärkesintrång.
 • Vårdnadstvister. Våra detektiver kan hjälpa till att ta fram den information och bevisning som behövs för att föra ärendet framåt.
 • Stalking. Vi kan hjälpa personer som är utsatta för stalking att komma rätta med problemen och få ett tryggt vardagsliv.
 • Otrohetsutredningar. Vi hjälper er att hämta in bevis som bekräftar eller dementerar era farhågor om otrohet från en partner.
 • Bakgrundskontroller. Vi utför kontroller för att våra kunder ska få förståelse för vilka de inleder samarbeten och relationer med, både i privata och affärsmässiga sammanhang.
 • Trakasserier och kränkningar. Vi hjälper dig att ta reda på vem som utför trakasserier sker och hur de utövas. På det sättet hjälper vi dig att förhindra att sådant sker framöver.
 • Rådgivning. Vi ger tips och råd om hur du kan lösa dina problem på ett så smidigt och effektivt som möjligt.
 • Spaning/Skuggning av personer för att se deras förehavanden vid olika tider på dygnet.
 • Bevakning av fastighet – exempelvis din butikslokal eller ditt hem om du misstänker att olaglig verksamhet pågår när du inte är där.
 • Personundersökningar – till exempel om du skall anställa någon och vill se att den bakgrundsinformation personen anger är korrekt, om den finns med i straffregister, hur familje- och privatförhållanden ser ut osv.
 • Företagsutredningar, exempelvis för att utreda svinn i butiker och lager, kontroll av anställda, om det förekommer spionage eller otillåten konkurrens från samarbetspartners.
 • Efterforskning av försvunna personer och föremål.
 • Uthyrning av utrustning för dold videoövervakning och avlyssning.

Företagstjänster

 • Illojal konkurrens. Vi spanar och dokumenterar med foto, film och text om det sker illojal konkurrens mot ert företag.
 • Varumärkesintrång. Vi hjälper att komma tillrätta med vem som ligger bakom varumärkesintrång och vem som ligger bakom.
 • Mystery shoppers. Vi kan vara din professionella butikskunder som noterar service och bemötande i bland annat butiker och restauranger.
 • Avlyssningsskydd. Vi har metoder och apparatur som kan hitta enheter som avlyssnar rum och fordon så att ditt företag kan ha företagshemligheter i fred.
 • Försäkringsbedrägerier. Vi hjälper försäkringsbolag att samla in bevis för att säkerställa personskador och andra försäkringsfall.
 • Dataåterställning. Vi kan hjälpa er att återställa data som raderats från er enhet.Vi kan även radera data om det skulle behövas.

Vi använder oss av avancerade tekniska lösningar för att understödja arbetet och kan på så sätt producera tydliga bevis och sammanställa fakta på ett sätt som ger en total bild på ett snabbt och effektivt sätt. En stor del av spaningsarbete idag går ut på att sammanställa information från olika tekniska källor såsom kommunikation på nätet, personers inköpsmönster och mobiltrafik. Där har våra detektiver den kompetens som krävs för att få fram de svar du söker.

efterforskning på internet

Kontakta oss så berättar vi mer

Givetvis arbetar vi med 100% diskretion och sekretess och du som kund kan även vara anonym. Vi vet att det i vissa fall handlar om att producera bevis i situationer där personen som anlitar oss för uppdraget måste hållas skyddad.

Kontakta oss för att få mer information om vad vi kan erbjuda och hur vi kan gå tillväga för att hjälpa dig med din specifika situation. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation innan vi påbörjar uppdraget.

Kontor i centrala Stockholm

För dig som söker en privatdetektiv i Stockholm har vi förstås ett kontor i centrala Stockholm och vi känner regionen väl. Det gör att vi kan utföra arbetet på ett mer effektivt sätt, då lokalkännedom är mycket viktig för att få ett bra resultat i spaningsuppdrag. Våra detektiver finns utspridda på olika platser i landet och ibland väljer vi att lägga över en del av arbetet på ett av de andra kontoren för att snabbare få resultat. Det får du inte hos en mindre detektivbyrå som bara har en eller två anställda.

Attraktiv prisbild

Vi försöker hålla konkurrenskraftiga priser då vi anser att alla ska kunna ha råd att ta hjälp av ett proffs när det behövs för att lösa en situation. Läs mer om vårt arbete och hur betalningen går till här.

Välkommen till oss!

privatdetektiv i stockholm

Lång erfarenhet som privatdetektiver och inom olika slags väktartjänster